תועלות כלכליות

ביטויים מספריים המייצגים ערך

הערה: בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, כסף הוא אמצעי לקריאה. ללא כסף, הממשלה ורוב האנשים בחברה אינם מכבירים ואינם מראים עניין להשתתף בשיפור תנאי חייהם של אחרים, מה שהופך אותם ל"עמידים" יותר ובתור כך, גם בחירה חופשית יותר לבחור משהו טוב יותר בשבילם עצמם. בנוסף, אנחנו כולנו מנסים לשלב ולאתר את התכונות של "היקום," הקשורות למאפיינים התנהגותיים שונים.

התייחסות לנקודות בתחרות התעשייתית

לכל פעולה שאושרה, ה"שחקן" מרווים נקודה שמייצגת פעולה שאושרה באחד מנתיבי הפעולה השונים.

הביטוי הראשון המייצג ערך מספרי מתייחס לבחירה ולפעולה של ה"שחקן". לכן, הנקודה שה"שחקן" מקבל מייצגת מטבע שניתן לו להשתמש בו כדי לממש את החירות שלו (לרכוש).

בשיקול החשיבות שה"שחקן" הוא עובד בחברה, העותק של הנקודה שהתקבלה על ידי העובד הזה מוצע לחברת הייצוג, מספקת להם הצגה יותר באזור הדירוג של התחרות הנדושה.