Οι προθέσεις πίσω από αυτή την πρόκληση

Αυτή η πρόκληση στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την έμπνευση τόσο του κερδοσκοπικού όσο και του μη κερδοσκοπικού τομέα να αλλάξουν τις στάσεις τους. Επισημαίνει τις θετικές πτυχές της ενεργής φροντίδας για το περιβάλλον και προάγει την εκτίμηση των συνεργατικών επιλογών, που παρουσιάζονται μέσα από τον συγκεκριμένο ανταγωνισμό.