מהן הנקודות?

הנקודות מתייחסות לפעולות שאושרו, בין אם הן קשורות לתחרות עסקית או לכל יחס מסחרי ואזרחי.

גם האיכויות החברתיות וההתנהגותיות של כל אדם משתתפות בהבקעת הנקודות.

הנקודות היחידות שאינן נטמעות ערך כלכלי הן אלו שמוענקות לחברות.

הגרסה של הנקודות שנרוויחות על ידי "שחקן" מועברת לחברה המייצגת לתוצאה הסופית של התחרות הזו.