נתיבים

ביטויים מספריים המייצגים ערך.

אימות יישום הידע הקשור לטיפוח הסביבה (טבע, בעלי חיים ואנשים) מתוך רשימת התכונות המוצגות באתגר זה, כמו:

  • רשימת איכותות מוצרים בשימוש על ידי חברות.
  • מספר הפסולות הנאספות מהטבע.
  • שיטות למחזור פסולות.
  • עזרה לבעלי חיים הנעזבים והפראיים.
  • הזנה וחיסון.
  • מקלט: 'מקלט' ומעקב.
  • עזרה לאנשים במצבי עוני.
  • מזון, מים, בגדים, מקלט, חיסון, אמבטיה, מועצה.
  • אירוח: חדר ותמיכה חינוכית, מידע נוסף.