אם הזמן נכתב בזכרוננו, אז הביטוי של הזמן הוא ביטוי של זכרוננו כפונקציה של הזמן

פנטזיה + לוגיקה = יישום

במהלך ההיסטוריה, חלק נחשב משמעותי באנושות הקדיש זמן רב יותר והקדיש יותר תשומת לב לגופים שמים, בעוד שרק לאחר לא רבה נכנסו אנשים למקודשת היצירתיות, כלומר המדע והפסיכולוגיה. תחומים אלו מייצגים ביטויים של תוצאות חיוביות המועילות לחברה. תוצאות אלו הן לעיתים התוצר של מרדף מחזורי, על גבי הנתיב היחיד שנראה כשר לשלטון - הנתיב של הניסיון והטעות.

כל הפנטזיות, ביסודן, משמשות כמוטיבציות שמאפשרות לנו לבחור. בפרט, אפשר להביט לעיתים על כך שחלק מהבחירות היו פחות אופטימליות עקב חוסר הידע הדרוש לביצוע הבחירה הראשונית בצורה נכונה.