עקרונות של מתנות

העקרונות המנחים את מסירת הביטויים המספריים שמייצגים ערך, מניחים שכל הפעולות הקשורות נבדקות באופן עצמאי על ידי אנשים שאינם מכירים אחד את השני אישית ואינם יכולים להתחבר זה לזה בתוך טווח זה של היישום.

חשוב לציין שהיישום הזה אינו תומך בפונקציונליות שבה משתמשים יכולים לעקוב אחרי השניים או להוסיף חברים. הוא אינו נוצר להיות רשת חברתית אלא לשמש כקרנזין לרשתות מסחריות גלובליות שונות.

לכל המשתתפים בתחרות התעשייתית שהוצעה על ידי אתגר זה, נדרש ליצור וידאו כראיון לפעולותיהם וגם לשקול וידאו שנשלח על ידי משתתפים אחרים, מה שמאמת את פעולותיהם האישיות. לא נכללות יכולות נוספות.

תוך כדי זאת, היישום עוסק בתובנות מסחריות וחינוכיות.