התכלית מאחורי אתגר זה

אתגר זה מטרתו להקים סביבה שתעורר השראה בשני הספות: העסקית, הרווחית וגם הלא-רווחית, כל זאת על מנת לשנות את נטיותיהן. הוא מדגיש את היתרונות שבטיפוח פעיל בסביבה ומעודד את ההערכה לבחירות משותפות, המוצגות דרך התחרות בשאלה.