Τι είναι οι πόντοι

Οι πόντοι αφορούν εγκεκριμένες ενέργειες, είτε σχετίζονται με την εταιρική ανταγωνιστικότητα είτε με οποιαδήποτε εμπορική και πολιτική σχέση.

Οι κοινωνικές και συμπεριφορικές ποιότητες κάθε ατόμου συμβάλλουν επίσης στο σκορ.

Οι μόνοι πόντοι που δεν έχουν οικονομική αξία είναι αυτοί που απονέμονται στις εταιρείες.

Ένα αντίγραφο των πόντων που κερδίζει ο 'παίκτης' μοιράζεται με την αντιπροσωπευόμενη εταιρεία για τον τελικό απολογισμό αυτού του ανταγωνισμού.