Διαδρομές

Αριθμητικές εκφράσεις που αντιπροσωπεύουν την αξία.

Επαλήθευση της εφαρμογής των συναφών γνώσεων για τη φροντίδα του περιβάλλοντος (Φύση, Ζώα και Άνθρωποι) στη λίστα των ποιοτήτων που παρουσιάζονται σε αυτήν την πρόκληση, όπως:

  • Λίστα ποιότητας προϊόντων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες.
  • Αριθμός κομματιών σκουπιδιών που συλλέγονται από τη φύση.
  • Μέθοδοι ανακύκλωσης αποβλήτων.
  • Βοήθεια σε εγκαταλειμένα και άγρια ζώα.
  • Τροφοδοσία και εμβολιασμός.
  • Καταφύγιο: 'Καταφύγιο' και Παρακολούθηση.
  • Βοήθεια σε άτομα σε φτώχεια.
  • Τροφή, Νερό, Ένδυση, Καταφύγιο, Εμβολιασμός, Λουτρό, Συντροφιά.
  • Διαμονή: Δωμάτιο και Εκπαιδευτική υποστήριξη, επιπλέον πληροφορίες."