Εάν ο χρόνος είναι γραμμένος στη μνήμη μας, τότε η έκφραση του χρόνου είναι η έκφραση της μνήμης μας ως συνάρτηση του χρόνου

φαντασία + λογική = εφαρμογή

"Στη διάρκεια της ιστορίας, ένα σημαντικό μέρος της ανθρωπότητας αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και προσοχή στα ουράνια σώματα, ενώ μόνο σχετικά πρόσφατα οι άνθρωποι άρχισαν να επικεντρώνονται στις δημιουργικές ικανότητες, δηλαδή στην επιστήμη και τη ψυχολογία. Αυτές οι επιστήμες αντιπροσωπεύουν εκφράσεις θετικών αποτελεσμάτων που ωφελούν την κοινωνία. Αυτά τα αποτελέσματα είναι συχνά το αποτέλεσμα ενός κυκλικού κυνηγήματος, μέσω του μοναδικού εφικτού δρόμου προς την επιδεξιότητα, τον δρόμο της δοκιμής και του σφάλματος.

Όλες οι φαντασιώσεις, βασικά, λειτουργούν ως κίνητρα που μας επιτρέπουν να προβούμε σε επιλογές. Είναι δυνατόν, κατά καιρούς, να σκεφτούμε ότι μερικές επιλογές ήταν λιγότερο βέλτιστες λόγω έλλειψης της απαραίτητης γνώσης για να πραγματοποιηθεί η αρχική επιλογή σωστά."