Η Αρχή των Δώρων

Οι αρχές που καθοδηγούν την παροχή αριθμητικών εκφράσεων που αντιπροσωπεύουν την αξία υποθέτουν ότι όλες οι συναφείς ενέργειες ελέγχονται ανεξάρτητα από άτομα που δεν τα γνωρίζουν προσωπικά ούτε μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στα πλαίσια αυτής της εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τη λειτουργικότητα των χρηστών να ακολουθούν αλλήλους ή να προσθέτουν φίλους. Δεν προορίζεται να είναι κοινωνικό δίκτυο, αλλά λειτουργεί ως καταλύτης για διάφορα παγκόσμια εμπορικά δίκτυα.

Για όλους τους χρήστες που συμμετέχουν στο Βιομηχανικό Ανταγωνισμό που προτείνεται από αυτή την Πρόκληση, η απαίτηση είναι να δημιουργήσουν βίντεο ως απόδειξη των ενεργειών τους και επίσης να αξιολογούν βίντεο από συναδέλφους χρήστες, επιβεβαιώντας έτσι τις προσωπικές τους ενέργειες. Δεν περιλαμβάνονται επιπλέον χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η εφαρμογή αντιμετωπίζει και εμπορικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις."