Ορισμένες Κοινότητες

Υπάρχουν κοινότητες που, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν χρήμα για να επιτύχουν σκοπούς και αποτελέσματα, ενδέχεται να μη συσχετίζονται με επιχειρήσεις και, ως τέτοιες, ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν 'brands' και 'logos' χωρίς να έχουν ανακοινωθεί επίσημα ως επιχείρηση. Όλες αυτές περιλαμβάνονται ως στόχοι αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης.

  • Όλες οι θρησκευτικές ιδρύσεις (από οποιαδήποτε οπτική και ερμηνεία)
    Όλοι όσοι αντιπροσωπεύουν κάτι πέρα από τον εαυτό τους.
  • Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά (δάσκαλοι και μαθητές)
  • Όλες οι αθλητικές ομάδες (σωματεία και συλλόγους)
  • Όλοι οι άνθρωποι και ομάδες που ασχολούνται με αναψυκτικές δραστηριότητες.