Λόγοι για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή

Αυτή η εφαρμογή έχει σκοπό να ενθαρρύνει τη βιομηχανία και όλους τους εκπροσώπους των brand και λογοτύπων, δηλαδή τις επιχειρήσεις, να ασχοληθούν με ενέργειες που ωφελούν άλλους, επικεντρώντας στις λεπτομέρειες της κοινοτικής ζωής μέσα από τις προσπάθειες κάθε αντιπροσώπου και υπαλλήλου της, ακολουθώντας τα μονοπάτια που συνδέονται με αυτήν την πρόκληση.

Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει ένα σύστημα για τη λήψη αριθμητικών εκφράσεων που αντιπροσωπεύουν αξία, συσχετιζόμενων με τις ενέργειές τους και συνδεμένων με μια λίστα ψυχολογικών και κοινωνικών ποιοτήτων που είναι διαθέσιμες μέσα σε αυτήν την εφαρμογή. Αυτές οι ποιότητες μπορούν να επισημανθούν και να εκτιμηθούν προκειμένου να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους επαγγελματίες και πελάτες συμπεριφέρονται και υπηρετούν.

Είναι μέσω του αριθμού των εγκεκριμένων ενεργειών που οι εταιρείες ανταγωνίζονται για την κορυφαία θέση, δείχνοντας τη δέσμευσή τους στην παραγωγή ενεργειών που ωφελούν άλλους πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές τους.